SCADA PROMOTIC workshop - Trenčín

05/18/2016 07:00 to 05/18/2016 12:00

 SCADA PROMOTIC WORKSHOP


 Spoločnosti MICROSYS a ControlSystem Vás pozývajú na workshop, zameraný na SCADA systém PROMOTIC a internetové komunikácie.


TERMÍN:    18. mája 2016

MIESTO:    Trenčín
    GRAND Hotel, Palackého 3477, Trenčín

 ČAS:  9:00 - 14:00


Každý účastník obdrží informačný materiál a získa praktické skúsenosti s funkciami SCADA systému PROMOTIC v kombinácii s rôznymi typmi PLC, pripojenými lokálne alebo cez internet.
PREZENTÁCIA

- predstavenie firmy ControlSystem, s.r.o.
- internetová vzdialená správa cez Talk2M, predstavenie nových služieb
- router eWON Flexy ako komunikačný prevodník a datalogger pre SCADA PROMOTIC


PRAKTICKÁ ČASŤ

- práca s web serverom routra eWON Flexy
- konfigurácia komunikácie medzi routrom eWON a PLC
- vytvorenie internej eWON premennej pre daný typ PLC
- prevod premennej na MODBUS TCP a testovanie komunikácie

PREZENTÁCIA

- predstavenie firmy MICROSYS, spol. s.r.o.
- predstavenie funkcií a vlastností SCADA systému PROMOTIC
- vysvetlenie licenčnej politiky SCADA systému PROMOTIC


PRAKTICKÁ ČASŤ

- vytvorenie jednoduchej SCADA aplikácie
- napojenie premenných z PLC cez MODBUS TCP a router eWON
- oživenie a testovanie aplikácie
- sprístupnenie SCADA aplikácie prostredníctvom integrovaného web servera


 
  REGISTRÁCIA

Registračný formulár je potrebné zaslať na anna.kubna@controlsystem.sk
 V prípade otázok nás kontaktujte na  +421 907 117 302
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Účasť na workshope je bezplatná.
Prosíme o včasnú registráciu, počet účastníkov je limitovaný. Záujemcovia, ktorým nebude z kapacitných dôvodov potvrdená registrácia, budú prioritne pozvaní na nasledujúci termín.
Prosíme účastníkov, aby si priniesli notebook s WiFi rozhraním a príp. internetovým pripojením (nie je podmienkou).

Kedy

From 05/18/2016 07:00
To 05/18/2016 12:00

Organizer

Iveta Kamenská
+421 948 848 916
kamenska@controlsystem.sk

Social Stream